Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Transport drogowy towarów ustawodawcom dostarcza wiele trudności. Z wielu przyczyn nie funkcjonuje on tak jak powinien. Dlatego też powstaje coraz więcej modyfikacji ustaw, mających na celu zmianę pewnych najbardziej dysfunkcyjnych kwestii.

Według postanowień najnowszej ustawy, kary jakie będą nakładane na przewoźników w czasie drogowych kontroli, w zależności od stopnia przewinienia mogą sięgać kwoty nawet 12 000 zł. Tak duża odpowiedzialność finansowa za nieprzestrzeganie przepisów z założenia miała zniechęcić wszystkich przewoźników do nieuczciwego postępowania.

Ponadto ustawa wprowadza dość dużo sankcji, które dotychczas w polskich przepisach prawa dotyczących transportu drogowego nie były spotykane. Karaniu będą podlegały przede wszystkim przekroczenia czasu pracy (dotyczy to pracy w porach nocnych) oraz błędy dotyczące obsługi tachografu.

W nowej ustawie dotyczącej transportu drogowego z punktu widzenia przewoźników najistotniejsze są zmiany powstałe w taryfikatorze.

Co istotne, nowy taryfikator został opracowany w oparciu o unijne rozporządzenie numer 403/2016, które wszystkie przewinienia dotyczące organizacji transportu drogowego przez przewoźników są podzielone na trzy grupy:

  • przewinienia poważne (PN),
  • przewinienia bardzo poważne (BPN),
  • przewinienia najpoważniejsze (NN).

Za najsurowsze kary, wprowadzone w nowym taryfikatorze uznać można przede wszystkim:

  • karę w wysokości 8000 zł za fałszowanie ewidencji czasu pracy bądź odmowę udostępnienia jej uprawnionym do tego kontrolerom,
  • karę w wysokości 12000 zł (wcześniejsza kara maksymalna wynosiła 10000 zł) za wykryte poważne naruszenia w czasie drogowej kontroli.

Wprowadzenie w życie ustawy o transporcie drogowym w dość znaczący sposób zmieni również tryb nakładania kar na wszystkie osoby zajmujące się zarządzaniem transportem, Tryb nakładania kar dotychczas w formie wykroczeniowej, zmienia się na tryb administracyjny.

Zmianom będzie podlegała również kara dla osoby zajmującej się zarządzaniem transportem. Jej maksymalna wartość nie będzie przekraczała 3000 zł.

Ponadto ustawodawcy skupili się również na doprecyzowaniu wszystkich przepisów dotyczących, między innymi tych dotyczących oceny dobrej reputacji przewoźnika w celu np. uruchamiania procedury za najpoważniejsze naruszenia.