Zmiany w akcyzie – jakie szkolenia wybrać?

Zmiany w akcyzie – jakie szkolenia wybrać?

W czasie trwania szkolenia z zakresu postępowania z wyrobami akcyzowymi (szkolenie dotyczy przede wszystkim kwestii podatkowych) bardzo szeroko zostają omówione zagadnienia związane z nabywaniem i obrotem wyrobami akcyzowymi oraz uiszczeniem stosownych opłat.

Niestety dziś bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy czy osoby fizyczne poprzez nieznajomość zasad postępowania z wyrobami akcyzowymi, stwarza sobie mnóstwo problemów związanych między innymi z powstawaniem podatkowych zaległości.

Takie szkolenie nie tylko nauczy postępowania z tego rodzaju wyrobami, ale również nauczał uczestników szacowania ryzyka podatkowego związanego z prawidłowością stosowania zwolnień akcyzowych. Dlaczego warto uczestniczyć w tego rodzaju szkoleniu?

Uczestnicy dzięki niemu zyskują przede wszystkim:

  • możliwość usystematyzowania nie tylko posiadanej dotychczas wiedzy, ale również zdobytej w zakresie podatku akcyzowego w ujęciu praktycznym,
  • poznanie nowych możliwości optymalizacji zobowiązań finansowych, które wynikają z nieznajomości przepisów prawa podatkowego związanego z wyrobami akcyzowymi,
  • znajomość różnorodnych metod związanych z pełną identyfikacji ryzyk podatkowych,
  • umiejętności weryfikacji przygotowania organizacyjnego i systemowego do rozliczenia podatku akcyzowego (zakres tematyki jest tu bardzo szeroki, dlatego bardzo często ten zakres tematyczny obejmuje wiele godzin szkolenia).

Wyroby akcyzowe szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

  • firm które zajmują się zarówno produkcją jak i obrotem tego rodzaju wyrobami (chodzi tu przede wszystkim o branży alkoholową, piwowarską, paliwową, chemiczną, winiarską, kosmetyczna czy farmaceutyczną),
  • z tego typu szkolnej zdecydowanie najbardziej skorzystają dyrektorzy finansowi, pracownicy zajmujący się rozliczeniem podatku akcyzowego, specjaliści do spraw podatkowych, kierowcy składów podatkowych oraz pracownicy działów handlowych dbających o dokumentację akcyzową.

Każde szkolenie kończy się pozyskaniem stosownego certyfikatu, który będzie potwierdzeniem pozyskanej nowej wiedzy w zakresie rozliczania banderol i podatków akcyzowych.